• Redakční rada

Redakční rada

Šéfredaktor

Bohuslav Šalanda (FHS UK Praha; )


Výkonný redaktor

Vratislav Kozák (FHS UK, Praha; )


Redakční rada

Johann Pall Arnason (La Trobe University, Melbourne; FHS UK, Praha)

Muriel Blaive (Ludwig Boltzmann Institute, Wien; ÚSTR, Praha)

Miloš Havelka (FHS UK, Praha)

David Inglis (University of Exeter, Exeter)

Drahomír Jančík (FF UK, Praha)

Hynek Jeřábek (FSV UK, Praha)

Jarosław Kilias (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Helena Kubátová (FF UP, Olomouc)

Giselinde Kuipers (University of Amsterdam, Amsterdam)

Alemayehu Kumsa (FHS UK, Praha)

Nikolaj P. Narbut (Rossijskij universitět družby narodov, Moskva)

Nicolas Maslowski (FHS UK, Praha)

Jiří Rak (FSV UK, Praha)

Marci Shore (Yale University, New Haven)

Marek Skovajsa (FHS UK, Praha)

Jan Štemberk (FHS UK, Praha)

Jiří Šubrt (FHS UK, Praha)

František Znebejánek (FF UP, Olomouc)


Poslední změna: 28. prosinec 2020 17:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Licence

Toto je pouze neoficiální web časopisu Historická sociologie, fungující jako jeho doprovodná složka.


Pro více informací o licenci doporučujeme navštívit oficiální webové rozhraní pod stránkou nakladatelství Karolinum.


Kontakty

Časopis Historická sociologie

Pracoviště historické sociologie

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail:


Jak k nám