• O časopise

O časopise

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.


Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy.


Tento web je pouze neoficiální a doprovodnou stránkou časopisu. Hlavní web se nachází v rámci nakladatelství Karolinum.


Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.


Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci. 


Šéfredaktor: Bohuslav Šalanda (FF UK, FHS UK, Praha)


Časopis je abstraktován a indexován v následujících databázích:

  • EBSCO


Poslední změna: 3. květen 2018 14:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Licence

Toto je pouze neoficiální web časopisu Historická sociologie, fungující jako jeho doprovodná složka.


Pro více informací o licenci doporučujeme navštívit oficiální webové rozhraní pod stránkou nakladatelství Karolinum.


Kontakty

Časopis Historická sociologie

Pracoviště historické sociologie

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail:


Jak k nám