2/2013


EDITORIAL

Bohuslav Šalanda


STUDIE

Whose Knowledge?

Milan Stuchlík


Chicagská sociologická škola a počátky Chicagské univerzity

Hynek Jeřábek


Simmelova sémiologie

Lukáš Bůžek


Sekularizace, její kritika a aplikace na případ dělnického hnutí v českých zemích

Jiří Horák


Analýza sociálnej štruktúry stredovekej spoločnosti

Margita Minichová


Sňatky Přemyslovců aneb Jak si vybírali ženichy a nevěsty

Josef Kandert


Pořadový krok jako disciplinační technika těla

Petr Wohlmuth


RECENZE

Miloslav Petrusek: Společnost a kultura - sociologické úvahy a eseje (Miroslav Paulíček)


Jiří Šubrt, Jiří Vinopal a kol.: Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu (Jakub Mlynář)


Jan Šternberk a kol.: Kapitoly z dějin cestovního ruchu. (Jana Oliveriusová)


Juraj Šuch, Jan Horský (ed.): Narace a (živá) realita (Jakub Mlynář)


Martin Vávra, Radek Tichý: Náboženství z jiného úhlu (Tomáš Karger)


ZPRÁVA

Mezioborová konference "Naše společná přítomnost" - Praha 24. 4. 2013 (Miloslav Lapka, Jan Vávra)
Poslední změna: 21. listopad 2017 10:37 
Sdílet na:  
Licence

Toto je pouze neoficiální web časopisu Historická sociologie, fungující jako jeho doprovodná složka.


Pro více informací o licenci doporučujeme navštívit oficiální webové rozhraní pod stránkou nakladatelství Karolinum.


Kontakty

Časopis Historická sociologie

Pracoviště historické sociologie

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail:


Jak k nám