2/2018

EDITORIAL

Historická sociologie jako dobrodružství poznání

Bohuslav Šalanda


STUDIE

Happiness in the Kingdom of the Cleopatras: Examining Government Influence on Quality of Life in Hellenistic Egypt (332–30 BC)

Valérie Wyns


Teorie a praxe. Etablování sociologie v českém prostředí T. G. Masarykem

Vratislav Kozák


Český národní zájem (Příspěvek k tvorbě programu)

Alexandr Fazik, Karel Hlavatý, Kristián Šrám


UNRRA a uprchlická krize po druhé světové válce. Operace „Displaced persons“

Jana Frydryšková Yasin


Konfiskace majetku českých Židů v poválečném Československu na příkladu zámku a velkostatku Puklice

Jan Koumar


„Základní kameny“ bretonského regionalismu. Jeho vznik a vývoj do roku 1914

Martina Reiterová


PŘEDNÁŠKA

Univerzální racionalizace: Velké vyprávění Maxe Webera

Dirk Kaesler


PROJEKT

Společenská dimenze českého motorismu

Ivan Jakubec


GLOSY

Georg Simmel a jeho příspěvek k historické sociologii (několik poznámek ke stému výročí úmrtí významného myslitele)

Jiří Šubrt


Marx a rok 1968

Jiří Šubrt


RECENZE

Marek Německý: Co drží společnost pohromadě? Pojetí societální komunity a konstitutivního symbolismu u Talcotta Parsonse, Richarda Müncha a Jeffreyho Alexandera

Olga Georghieva


Jana Nosková: „Proč to vyprávím?“ První polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna / „Warum erzähle ich das?“ Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts in schriftlichen Erinnerungen deutscher Bewohner Brünns

Sandra Kreisslová


Milena Lenderová – Martina Halířová – Tomáš Jiránek: Vše pro dítě! Válečné dětství 1914–1918

Tereza Čepilová


Michel Houellebecq: Podvolení

Karel Černý


Jakub Machek: Počátky populární kultury v českých zemích. Tištěná média a velkoměstská kultura kolem roku 1900

Jiří Almer


ZPRÁVA

Workplace Redesign: Spaces of Work and the Transformation of Industrial Modernity in a Globalizing World

Svatopluk HercPoslední změna: 10. prosinec 2018 10:21 
Sdílet na:  
Licence

Toto je pouze neoficiální web časopisu Historická sociologie, fungující jako jeho doprovodná složka.


Pro více informací o licenci doporučujeme navštívit oficiální webové rozhraní pod stránkou nakladatelství Karolinum.


Kontakty

Časopis Historická sociologie

Pracoviště historické sociologie

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail:


Jak k nám