2/2019

EDITORIAL

Historická sociologie - nenápadný půvab mezibilance

Bohuslav Šalanda


SPECIAL SECTION ON RELIGIOUS INDIFFERENCE, ATHEISM AND SECULARITY

Tell a Story of the Nation: Image of Religion and Non-religion in the Czech National Museum

Tomáš Bubík


Shaping the Slovak Identity and the Manifestation Thereof in the Social Iconosphere. The Case of the Slovak National Museum

David Václavík


Interaction Between the Secular and the Religious: The Exhibition Latvia’s Century at the National History Museum of Latvia

Anita Stasulane


(Non)religion in a Museum: Alterna(rra)tives of the Estonian National Story

Atko Remmel


STUDIE

Odeon Publishing: The Island of Freedom

Vratislav Kozák


Od tréninkového centra k převládajícímu paradigmatu poválečné sociologické metodologie. Cesta kolumbijské školy od porážky k vítězství

Hynek Jeřábek


Jméno: jeho změna, ztráta a navrácení v rozhovorech s židovskými přeživšími holocaustu

Karolína Bukovská - Jakub Mlynář


Státotvorné úvahy Uhro-Rusínov na konci 1. svetovej vojny - príklon k Československej republike

Alexander Onufrák


GLOSA

Rok 1989 v globální perspektivě: Pokusné úvahy

Johann Pall Arnason


RECENZE

Jiří Šubrt - Marek Německý a kol.: Jedinec a společnost. Úvahy nad konceptem homo sociologicus


Jakub Mlynář - Miroslav Paulíček - Jiří Šubrt a kol: Člověk v teoretické perspektivě společenských věd

Matouš Veselský


Ivan Jakubec - Jan Šternberk: Cestovní ruch pod dohledem třetí říše

Jakub Drábek


Karel Černý (ed.), Jiří Šubrt: Historicko-sociologické reflexe

Daniela Kučerová


Miloš Doležal: Krok do tmavé noci. Příběhy faráře Josefa Toufara, jeho vrahů a číhošťského zázraku se zprávami archeologa, antropologů a soudního lékaře o exhumaci a identifikaci těla P. Josefa Toufara

Petr Honig


Nicolas Maslowski - Bohuslav Šalanda (ed): Jak studovat aktéra a sociální změnu z perspektivy historické sociologie

Robert Lebeda


Karel Černý: Velká blízkovýchodní nestabilita: Arabské jaro, porevoluční chaos a nerovnoměrná modernizace 1950-2015

Vít Klepárník
Poslední změna: 16. květen 2020 11:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Licence

Toto je pouze neoficiální web časopisu Historická sociologie, fungující jako jeho doprovodná složka.


Pro více informací o licenci doporučujeme navštívit oficiální webové rozhraní pod stránkou nakladatelství Karolinum.


Kontakty

Časopis Historická sociologie

Pracoviště historické sociologie

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail: - šéfredaktor

- výkonný redaktor


Jak k nám