1/2011


EDITORIAL

Bohuslav Šalanda


STUDIE

Přetížení a patos. K politické kultuře semiperiferních zemí

Hans-Heinrich Nolte


Počátky muslimských menšin ve střední Evropě

Luboš Kropáček


Obraz české transformace v zrcadle sociologického výzkumu

Eduard Kubů


K vývoji pojmu dokumentární fotografie

Michal Kotík


K DĚJINÁM SOCIOLOGIE

Proces tzv. normalizace v české sociologii

Emanuel Pecka


CLEO - pracoviště historické sociologie, nebo sociologizující historiografie?

Jiří Matějček


PŘEDNÁŠKA

Úvahy o komunikativní konstrukci reality

Thomas Luckmann


ESEJ

Svět Magnuna. Esej o bláznivých rajčatech a čekání na revoluci ve Vítězné Káhiře

Václav Cílek


GLOSY

Biografická glosa: Šedesátiny Františka Znebejánka

Helena Kubátová


"A byls v Gobi?" Glosa k vydané publikaci "Cestou na Východ" (Praha: Torst 2008)

Jáchym Topol


Autor fotografií Karel Cudlín

Bohuslav Šalanda


RECENZE

Boris N. Mironov: Istoricheskaia sotsiologiia Rossii (Mikhail Maslovskiy, Nizhniy Novgorod)


Johann Pálí Árnason: Historicko-sociologické eseje (Michal Kotík)


Herfried Münkler: Die Deutschen und Ihre Mythen (Petra Kultová)


Grace Davieová: Výjimečný případ Evropa. Podoby víry v dnešním světě. (Jan Kapusta)


Pavel Kosatík: České snění (Jan Pohunek)


Eduardo P. Archetti: Masculinities. Football, Polo and the Tango in Argentina (Jana Patočková)


Michael Mann: The Sources of Social Power (Alemayehu Kumsa)


ZPRÁVA

Kolokvium o sociální změně (Štěpánka Pfeiferová)


FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Všední a sváteční chvíle za socialismu

Karel Cudlín, k vydání připravil Bohuslav Šalanda
Poslední změna: 27. listopad 2017 13:29 
Sdílet na:  
Licence

Toto je pouze neoficiální web časopisu Historická sociologie, fungující jako jeho doprovodná složka.


Pro více informací o licenci doporučujeme navštívit oficiální webové rozhraní pod stránkou nakladatelství Karolinum.


Kontakty

Časopis Historická sociologie

Pracoviště historické sociologie

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail:


Jak k nám