2/2011


EDITORIAL

Bohuslav Šalanda


STUDIE

Komunističtí sociotechnici

Marcin Kula


Moderní teorie formování evropských států: čtyři teoretické tradice

Jan Kalenda


Archeologický výzkum novověku a moderní doby v České republice. Několik poznámek k historii, současnému stavu a perspektivám

Václav Matoušek


Občanství, identita a dědictví kolonialismu v Africe: příklad Côte d’Ivoire

Jan Záhonk


Vtělení paměti a minulosti do svatojakubské cesty a společensko-vědního diskursu

Jan Kapusta


Konflikty českého trampingu

Jan Pohunek


PŘEHLEDOVÁ STAŤ

Maurice Halbwachs and Social Memory Studies in Poland and Bohemia: on Two Translations and their Contexts

Jarosław Kilias


ROZHOVOR

Miloslav Petrusek o historické sociologii, dějinách a literatuře

Ptal se Jarosław Kilias


RECENZE

Jóhann Pálí Árnason, Ladislav Benyovszky, Marek Skovajsa (eds.): Dějinnost, nadcivilizace a modernita. Studie k Patočkově konceptu nadcivilizace (Jakub Homolka)


Stanislav Holubec: Sociologie světových systémů. Hegemonie, centra, periferie (Karel Černý)


Tomáš Sedláček: Ekonomie dobra a zla (Miroslav Paulíček)


Susan Sontagová: S bolestí druhých před očima (Michal Kotík)


Martha A. Poliak: Cities at War in Early Modem Europe (Petr Wohlmuth)


ZPRÁVA

International Scientific Conference ‘Civilizational Dynamics of Contemporary Societies’. Sociological Institute of the Russian Academy of Sciences, Russia, Saint-Petersburg, 23-24 September 2011 (Ruslan Braslavsky - Yulia Prozorova)Poslední změna: 24. listopad 2017 11:08 
Sdílet na:  
Licence

Toto je pouze neoficiální web časopisu Historická sociologie, fungující jako jeho doprovodná složka.


Pro více informací o licenci doporučujeme navštívit oficiální webové rozhraní pod stránkou nakladatelství Karolinum.


Kontakty

Časopis Historická sociologie

Pracoviště historické sociologie

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail:


Jak k nám