2/2010


EDITORIAL

Bohuslav Šalanda


STUDIE

Reflections on American Religiosity from an Eliasian Point of View

Stephen Mennell


René Girard a jeho mimetická teorie společnosti jako možné východisko k nové sociologické teorii

Marián Kišš


Pojetí dějin, civilizací a politické současnosti Íránu u Mohammada Chátamího

Karel Černý


Jak jazyky umírají nebo ztrácejí na životnosti, a do jaké míry je možné je udržet při životě

Zdeněk Salzmann


GELLNEROVSKÉ INSPIRACE

Gellnerovo pojetí modernity

Jiří Musil


Gellnerova islamika

Luboš Kropáček


Gellnerova periodizace očima historika

Miroslav Hroch


PŘEDNÁŠKA

Náboženství a morálka v moderním životě

Thomas Luckmann


GLOSY

Lístky vytržené z bulváru

Miroslav Paulíček


Baroko z hlediska rostlinné sociologie

Miroslav Paulíček


Smích a výsměch

Miroslav Paulíček


PERSONALIA

Jubileum Johanna Palla Árnasona

Karel Černý


Shmuel Noah Eisenstadt zemřel

Jóhann Páll Árnason


RECENZE

Randall Collins: Macrohistory. Essays in Sociology of the Long Run. Stanford, California: Stanford University Press 1999. (Jan Kalenda)


Jóhann P. Árnason: Civilizační analýza. Evropa a Asie opět na rozcestí. Praha: Philosofia 2009. (Michl Kotík)


Miroslav Hroch: Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) 2009. (Miroslav Paulíček)


Helena Kubátová: Životní svět a sociální světy. Olomouc: Nakladatelství Univerzity Palackého v Olomouci 2008. (František Znebejánek)


Gianfranco Poggi: The Form of Social Power. Oxford: Polity Press 2001. (Alemayehu Kumsa)


Tomáš Chorvát (ed.): Miestne komunity I. Banská Bystrica: Ústav dějin a výzkumu, Univerzita Mateje Béla 2009. (Lukáš Bomba)


Konrad Paul Liessmann: Teorie nevzdělanosti. Praha: Academia 2009. (Daniel Zeman)
Poslední změna: 26. listopad 2017 19:42 
Sdílet na:  
Licence

Toto je pouze neoficiální web časopisu Historická sociologie, fungující jako jeho doprovodná složka.


Pro více informací o licenci doporučujeme navštívit oficiální webové rozhraní pod stránkou nakladatelství Karolinum.


Kontakty

Časopis Historická sociologie

Pracoviště historické sociologie

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail:


Jak k nám