1/2010


EDITORIAL

Bohuslav Šalanda


STUDIE

Kolektivní paměť jako předmět historicko-sociologického bádání

Jiří Šubrt - Štěpánka Pfeiferová


Sociologické aspekty komercializace fotbalu: nástin problematiky

Karel Hanuš


Klasická sociologie Inocence A. Bláhy v kontextu soudobých diskusí

Dušan Janák


PŘEHLEDOVÉ STATI

Sociální konflikty a revoluce v historické sociologii Michaela Manna, Charlese Tillyho a Thedy Skocpolové

Stanislav Holubec


Stát a společnost pohledem Emila Lederera

Magdalena Jáchymová Královcová


ESEJE

Nanebevzetí Pavlíka Morozova aneb Jak se konstruuje mučedník v totalitním režimu

Miloslav Petrusek


Orwellův svět v roce 2009

Miloslav Petrusek


ROZHOVOR

Jerzy Szacki o sociologii, historiografii, historii a kolektivní paměti

Ptal se Jarosław Kilias


POLEMIKA

Max Aue - náš současník

Jarosław Kilias


RECENZE

Joanna Wawrzyniak: ZBoWID i pamięć drugiej wojny światowej 1949-1969 (Michał Kielak)


Emanuel Pecka: Sociologie politiky (Vladimír Srb)


John L. Esposito and Dalia Mogahed: Who Speaks for Islam?


What a Billion Muslims Really Think? (Karel Černý)


Ernst Kris - Otto Kurz: Legenda o umělci. Historický pokus (Miroslav Paulíček)


Stanislav Holubec (ed.): Válka, mír a politická moc (Jaromír Hořák)


ZPRÁVY

Návštěva Thomase Luckmana v Praze (Jiří Šubrt)


Kolokvium "Historické proměny sociálních konfliktů" (František Znebejánek)


K výstavě "Pěšky 1. světovou válkou": listování v dědečkově fotografickém archivu (Michal Rybák)


FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Dokumentární fotografie z období 1. světové války

Jindřich Bišický, k vydání připravil Bohuslav Šalanda
Poslední změna: 4. prosinec 2017 09:34 
Sdílet na:  
Licence

Toto je pouze neoficiální web časopisu Historická sociologie, fungující jako jeho doprovodná složka.


Pro více informací o licenci doporučujeme navštívit oficiální webové rozhraní pod stránkou nakladatelství Karolinum.


Kontakty

Časopis Historická sociologie

Pracoviště historické sociologie

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

E-mail:


Jak k nám